Dienstverlening voor huisartsen

Hoe werkt het, in het kort

 • U als huisarts verwijst een patiënt naar ons via ZorgDomein (onder 'Medisch specialistische zorg', kies dan een willekeurige specialisatie)
 • U geeft een verwijsbrief mee aan de patiënt
 • Controleer het telefoonnummer van de patient, mocht er een mantelzorger zijn dan ook graag het telefoonnummer daarvan noteren in de verwijzing
 • De patiënt boekt via deze website een afspraak met een huisarts in de eigen taal, hierbij heeft de patiënt het verwijsnummer nodig
 • Vervolgens vinden er één of meerdere consulten plaats (afhankelijk van de hulpvraag)
 • Tijdens het consult krijgt de patiënt in eigen taal toelichting over de diagnose of de behandeling
 • Na de consulten ontvangt u als eigen huisarts van de patient een verslag via Zorgmail
 • Onze adviezen zijn via de NHG richtlijnen
 • Hierin worden ook de wensen van de patiënt besproken
 • Wij bieden ondersteuning voor collega-huisartsen. Wij hebben een ondersteunende functie en nemen de behandelrelatie niet over.

AlloMedics is opgericht om collega huisartsen te ondersteunen bij het bieden van passende zorg aan anderstaligen (met een taal- en/of cultuurbarrière). Uit eigen ervaringen weten wij hoe fijn het is wanneer een collega de taal van de patiënt spreekt en meedenkt wanneer de zorg dreigt vast te lopen.

Uit een enquête onder 4000 huisartsen blijkt dat 86% minstens 1x per maand ondersteuning nodig heeft van een collega taalhuisarts bij het bieden van passende zorg aan anderstaligen. Zodoende zijn er nu vanuit AlloMedics taalhuisartsen in ruim 45 verschillende talen beschikbaar om op verzoek van de eigen huisarts, na horizontale verwijzing, mee te denken over de zorg van de anderstalige patiënt.

Voorbeelden waarbij taal- en cultuurbarrières het gesprek kunnen compliceren, zijn:

 • Bij psychosociale problematieken. Deze patiënten presenteren zich vaak met diverse, al dan niet functionele-, somatische klachten;
 • Ondersteuning bij chronische ziekte, de patiënt motiveren om betrokken te zijn bij de eigen behandeling;
 • Wanneer er een vicieuze cirkel ontstaat door meerdere verwijzingen naar o.a. de tweede lijn en de patiënt steeds terugkomt met dezelfde klacht;
 • Het in beeld brengen van uw patiënt (nieuwkomer in Nederland) bij eerste inschrijving in de praktijk;
 • Waar miscommunicatie door taal- en/of cultuurbarrière mogelijk ten grondslag heeft gelegen en nu de zorg mogelijk zou kunnen komen te stagneren;
 • Bij behoefte aan ondersteuning door een collega taalhuisarts, ook in alle andere (complexe) casuïstiek.

In dit soort gesprekken is het belangrijk om als medisch behandelaar rechtstreeks met de patiënt te kunnen communiceren. Een gesprek waarbij de huisarts zowel de medische taal als de taal van de patiënt kent, is essentieel om een juiste vertaalslag te maken van de medisch relevante informatie.

De taalhuisarts zal bij het voeren van consulten met anderstalige patiënt, zorgen voor juist en begrijpelijk terugvertalen naar zowel de verwijzende huisarts (in de vorm van advies conform NHG richtlijn en mogelijkheden binnen de zorg) als naar de patiënt (volgens context, taal en cultuur).

Verwijzen gaat via ZorgDomein (zie tekst hiernaast).

Omdat de taalhuisartsen over heel Nederland wonen, zijn live consulten vooralsnog moeilijk te realiseren. Zodoende is er gekozen om de consulten via beeldbellen te laten verlopen. Mocht de patiënt echter digibeet en/of analfabeet zijn (en ook zonder mantelzorger), dan vindt het consult telefonisch plaats.

Hierna wordt er een uitgebreid verslag van het gesprek, de conclusies en de adviezen via Zorgmail teruggestuurd naar de eigen huisarts. Mochten er naar aanleiding van het gesprek nog vragen zijn vanuit de eigen verwijzende huisartsen, dan kan er telefonisch contact opgenomen worden met de taalhuisarts.