Wie zijn wij

Goede zorg verlenen is lastig als je elkaar niet begrijpt door taal -of cultuurbarrières. Vragen en onzekerheden komen niet aan de oppervlakte, met mogelijke frustraties voor zowel huisarts als patiënt als gevolg.

AlloMedics is opgericht om hierin te ondersteunen. Wij organiseren beeldbelgesprekken met een huisarts in de eigen taal van de patiënt. De eigen huisarts blijft regievoerder, wij voeren een gesprek ter aanvulling op het gesprek dat in de spreekkamer van de eigen huisarts is begonnen. Als hierna een verwijzing volgt, is deze beter gericht op de zorgvraag van de patiënt.

Door in de eigen taal met patiënten te spreken, maken we de zorg efficiënter en doelgerichter. Zo voorkomen we onnodige zorgkosten en overbodige verwijzingen naar de tweede lijn.

Onze toegevoegde waarde

Wij spreken de taal van zowel de huisarts als die van de patiënt. We kunnen complexe problemen bij de patiënt identificeren doordat we direct met de patiënt communiceren. Dat geeft ruimte voor het oppikken van non-verbale uitingen. Tevens leidt het tot een veilige omgeving, waarin de patiënt zich kwetsbaar kan opstellen.

Veel culturen kennen schaamte bij het uiten van kwetsbaarheden. Doordat er onduidelijkheden zijn na een consult blijft de kans op misdiagnose bestaan. Dit resulteert uiteindelijk in forse verhoging van de zorgkosten, doordat de patiënt blijft terugkomen en de huisarts inefficient doorverwijst naar de tweede lijn.

Collectief van artsen

AlloMedics is een collectief van (huis)artsen en medisch specialisten. Naast het Nederlands hebben we perfecte beheersing van tenminste één andere taal én kennen we de cultuur van het land waar deze taal gesproken wordt. Dat laatste is belangrijk. Het is namelijk onze ervaring dat niet alleen een taalbarrière de relatie met een patiënt ernstig kan belemmeren, maar ook de culturele verschillen.

Door ons te verenigen binnen AlloMedics kunnen we de meerwaarde van onze interculturele competenties maximaal inzetten. Hiermee hopen we de behandelrelatie en ervaren toegankelijkheid tot de zorg te verbeteren.

Onze doelen

  • Ondersteuning van de huisarts
  • De ervaren toegankelijkheid tot de zorg laten toenemen
  • Onterechte verwijzingen naar de tweede lijn tegenhouden

Inschrijven

AlloMedics zoekt artsen die ons kunnen helpen zo veel mogelijk patiënten te bedienen. Wilt u onderdeel zijn van deze beweging om de zorg voor iedereen toegankelijk te maken?